Steg f?r steg

5 steg till ditt nya dr?mk?k

Handgjord kvalitet, traditionellt hantverk tillsammans med din kreativitet ger ett k?k med platsbyggd k?nsla till en br?kdel av priset.

1

M?t utrymmet

m?t

M?t k?ksv?ggarnas totala l?ngd. Gl?m inte eventuella f?rdjupningar eller utskjutande delar. M?t ocks? takh?jden. Notera alla m?tt och g?r en enkel ritning ?ver utrymmet p? det rutade pappret som du hittar i The Kitchen Planner?. Rita in v?ggarnas placering, r?rdragningar, vattenledningar, placering av d?rrar, f?nster, radiatorer och ventilation.

Om k?ket ska l?pa l?ngs flera v?ggar b?r du kontrollera vinklarna noggrant. Vinklarna ?r viktiga n?r det ?r dags att ta b?nkskivornas m?tt. ?ven om ditt hem ?r nybyggt ?r det inte s?kert att v?ggarna ?r helt raka och golven plana.

V?nd dig till din snickare eller annan sakkunnig om du ?r det minsta os?ker p? hur du ska m?ta.

F?r ?ver m?tten fr?n din egen ritning till den rutade planen i skala 1:20. Den utg?r grunden f?r din tredimensionella k?ksmodell.

Klipp ut skalenliga f?nster, d?rr?ppningar, radiatorer och andra detaljer fr?n det gr? sj?lvh?ftande pappret och klistra in det i din k?ksmodell.

?verf?r

vik

Vik upp och f?st v?ggarna p? den rutade planen i skala 1:20. Med miniversionen av ditt k?k framf?r dig ?r det dags att b?rja planera och designa ditt k?k med hj?lp av de skalenliga tr?klossarna i form av k?kssk?p som ing?r i The Kitchen Planner?.

2

Designa ditt k?k

Med hj?lp av tr?klossarna i skala 1:20 i The Kitchen Planner? ?r det enkelt att visualisera, flytta, l?ta idéer mogna och se dr?mk?ket ta form. Tekniska specifikationer, tillval och annan information som r?r k?kssk?pen hittar du i v?r webbshop eller i broschyren som f?ljer med The Kitchen Planner?. Skalmodellerna har en unik produktkod tryckt p? ovansidan, vilket g?r dem enkla att hitta i webbshoppen eller i broschyren. Det ?r viktigt att du inf?r din best?llning alltid kontrollm?ter och j?mf?r den totala bredden p? din skalenliga k?ksmodell i f?rh?llande till v?ggar, d?rr?ppningar, f?nster och annat som har betydelse f?r slutmonteringen. Eftersom tr?klossarna ?r av ett naturligt material motsvarar de inte alltid den exakta skalan p? 1:20.

V?nd dig till din snickare f?r praktiska r?d om du ?r os?ker. Kontakta oss g?rna p? order@www.joyget.cn om du beh?ver ytterligare information eller praktiska r?d.

planera

f?rgs?tt

Cupboards & Goods utbud av f?rger har valts med stor omsorg f?r att matcha shaker-stilens tidl?sa elegans. F?rgerna ?r giftfria och tillverkas av Little Greene, ett brittiskt f?retag som framst?llt f?rger sedan 1773.

Om du vill kan du v?lja olika f?rger f?r under- och ?versk?p. Alla in- och utsidor, f?rutom baksidorna, levereras f?rdigm?lade.

F?rgproverna som f?ljer med The Kitchen Planner? ?terspeglar de verkliga f?rgerna, vilket g?r det enkelt f?r dig att se hur f?rgen p? ditt f?rdiga k?k kommer att se ut. Om du har funderingar, fr?gor eller bara vill f? praktiska r?d f?r du g?rna kontakta oss p? order@www.joyget.cn.

Vi har valt ut en rad vackra b?nkskivor f?r ditt nya k?k i shakerstil. B?nkskivorna av sten eller tr? ?r h?llbara, naturliga och ett perfekt komplement till shakerk?kens tidl?sa elegans.

B?nkskivorna av tr? s?ljs per meter i v?r webbshop och s?gas till p? plats av dig eller din snickare.?

Om du v?ljer en b?nkskiva av natursten m?ste den specialanpassas efter ditt k?k. Du kan f? en prelimin?r prisuppgift genom att anv?nda dig av kalkylatorn i webbshoppen. F?r b?nkskivor av sten skickar vi en separat faktura efter att vi gjort exakta m?tningar p? plats. Kontakta oss p? order@www.joyget.cn om du har n?gra fr?gor.

v?lj

3

V?lj detaljerna

utrusta

Som komplement till v?ra h?gkvalitativa handgjorda k?kssk?p har vi valt ut en rad vitvaror och tillbeh?r som matchar ditt nya k?k. Vi garanterar att de vitvaror som s?ljs via Cupboards & Goods passar f?r inbyggnad i k?kssk?pen. Sj?lvklart kan vitvaror fr?n andra tillverkare anv?ndas tillsammans med v?ra sk?p, men f?rs?kra dig alltid om att inbyggnadsm?tten st?mmer ?verens med v?ra k?kssk?p.??

Ta g?rna en titt i Goods-delen p? v?r webbsida. H?r hittar du allt fr?n spisar, kylsk?p och ugnar till kr?nlister, l?dinsatser i massiv ek, blandare, diskhoar och beslag. Du hittar ?ven? detaljer som till exempel kastruller, stekpannor och bestick hos oss.

4

Best?ll ditt k?k

N?r du har m?tt, planerat och designat ditt nya k?k ?r det dags att slutf?ra din best?llning. I webbshoppen hittar du hela v?rt produktutbud. S?k upp produktkoderna f?r de varor du vill best?lla och l?gg till dem i din varukorg. L?gg ocks? till alla de vitvaror, kranar, tillbeh?r och tillval du beh?ver.

N?r du ?r klar beger du dig till kassan. H?r fyller du i dina kontaktuppgifter och fakturerings- och leveransadress. N?r du genomf?rt din best?llning f?r du omg?ende ett mejl med en orderbekr?ftelse och en faktura.

best?ll

fotografera

F?r att vara p? den s?kra sidan ?r det alltid bra med ett extra par ?gon. Vi hj?lper dig g?rna. I mejlet som inneh?ller din orderbekr?ftelse och faktura f?r du en uppmaning att fotografera din k?ksmodell och skicka fotot till oss p? order@www.joyget.cn. P? s? s?tt kan vi se ?ver dina planer f?r k?ket tillsammans. Tack vare v?r gedigna erfarenhet av att bygga k?k kan vi uppt?cka och r?tta till eventuella misstag innan tillverkningen har p?b?rjats.

N?r den slutgiltiga fakturan betalats p?b?rjas tillverkningen. Ditt nya k?k st?r redo f?r leverans inom ?tta veckor.

5

Ta emot och installera

Inom ?tta veckor st?r ditt nya k?k f?rdigt f?r leverans tillsammans med dina tillval och b?nkskivor i tr?. Vi f?rs?ker alltid att se till att vitvarorna levereras p? samma g?ng s? att dina hantverkare snabbt kan komma ig?ng med installationen.

N?r leveransen n?r dig ?r f?rsta steget att inspektera samtliga emballage efter synliga skador. Eventuella skador m?ste noteras av chauff?ren. Efter att du packat upp kontrollerar du alla varor och f?rs?krar dig om att leveransen ?r fullst?ndig. Om n?gra fr?getecken skulle uppst?, v?nligen kontakta oss omedelbart p? order@www.joyget.cn. Eventuella avvikelser m?ste meddelas inom tv? veckor.

leverans

澳门精准免费资料大全49